Skip to main content

Ski Mont Saint-Sauveur, v.1940 / Mount Saint-Sauveur Ski Resort, c.1940